Students' Union (2016-2017)Class - B.A. 1st Year

Sl.No. Name
1 MAHASIN SK
2 SAIKAT DAS
3 MUKARIM SK
4 ALIP MONDAL
5 NILANJAN BANERJEE

Class - B.Sc. 1st Year

Sl.No. Name
1 DEBANSHU HALDER
2 GOURAB SAMANTA
3 SAIBAL DAS
4 PRITAM HALDER
5 INDRAJIT ROY

Class - B.Com. 1st Year

Sl.No. Name
1 SK AKTAR
2 SAIFUL MONDAL
3 SANTONU ADHIKARY
4 SRIBAS MONDAL
5 MINTU MANNA

Class - B.A. 2nd Year

Sl.No. Name
1 RAKESH MONDAL
2 PRIYABRATA BAG
3 SOURAV ADHIKARY
4 JULEKHA SAIKH
5 SAHINA SULTANA

Class - B.Sc. 2nd Year

Sl.No. Name
1 PRITHISH KUMAR PAUL
2 ATANU MIDDE
3 SAYAN GHOSH

Class - B.Com. 2nd Year

Sl.No. Name
1 CHAYAN BASAK
2 PARTHA SARDAR
3 SOURAV ADAK
4 SOUVIK MANNA

Class - B.A. 3rd Year

Sl.No. Name
1 PALLAB MONDAL
2 DIPANKAR GARAI
3 ABDUL SAIKH
4 SUPRIYA GAYEN (G.S Students' Union)
5 EKRAMUL MOLLA

Class - B.Sc. 3rd Year

Sl.No. Name
1 SANTANU GHOSH
2 KUMAR GOURAB NASKAR
3 SAMIMA KHATUN

Class - B.Com. 3rd Year

Sl.No. Name
1 MANJUR ALAM MONDAL
2 SUKANTA BAG
3 IMRAN KHAN